21 95 92 08 åpent i dag kl. 9-19
  • Mandag9-20
  • Tirsdag9-19
  • Onsdag9-19
  • Torsdag9-19
  • Fredag9-16
  • Lørdag12-17
  • Søndag12-17
Lukk
Kontakt oss
via e-post her

Favoritter

Lukk
Favoritter
Favoritter
Basket
Kurv
Meny


Er det elektriske anlegget klart til tilkobling? 

Montørene våre kan koble til en installasjon som er dekket av en membranboks, eller som er fastmontert på en vegg eller et skap. Det kan vi gjøre for både vanlige stikkontakter og membranbokser. Hvis det ikke er tillatt å koble til en eksisterende installasjon, kan montøren avvise å installere produktet. Lengden av ledningen kan variere helt ned til 70 cm. Dersom den medfølgende ledningen ikke er lang nok, må en autorisert elektriker skifte til en lengre ledning. Det kan vi ikke gjøre for deg. Montørene våre kan ikke feste installasjoner, forlenge eller avkorte ledninger eller på annen måte gjøre endringer på husets eksisterende anlegg. Dette krever en autorisert elektriker. 


Er vanntilkoblingen og avløpet klar til tilkobling?

Maskiner med vanntilførsel skal kobles til en funksjonsdyktig kran. Dvs. at det skal være mulig å stenge av vannet der maskinen er koblet til. Det er dessverre ikke tilstrekkelig å kunne stenge hovedkranen. Vannkraner kan ofte sette seg fast hvis de ikke har blitt åpnet eller stengt på lang tid. Dette skyldes kalk og rust. Hvis dette skjer, må du få en VVS-tekniker til å skifte kranen. Derfor må du kontrollere om kranen kan åpnes og lukkes uten problemer før montøren vår kommer på besøk. Det skal dessuten være en ledig stuss for å montere tilløpsslangen, da vi ikke kan foreta endringer på VVS-installasjonen din. Mellom vanntilkoblingen og vaskemaskinens plassering må det ikke være mer enn den ca. 1,5 m lange slangen som følger med maskinen. Du kan kjøpe lengre tilkoblings- og avløpsslanger fra montøren vår, men vi tar forbehold for at reservedeler kan være utsolgt.

Det skal maks brukes 1,5 meter tilløpsslange

Mellom vanntilkoblingen og oppvaskmaskinens plassering må det ikke være mer enn den ca. 1,5 m lange tilløpsslangen som følger med maskinen. Dette er fordi man ikke kan ha en sammenkobling av to slanger med konstant vanntrykk, slik det er på oppvaskmaskiner. Hvis du har oppvaskmaskinen stående lenger borte enn de medfølgende 1,5 meterne med slange, må du sette på en slange i hel lengde uten å koble sammen flere slanger. Denne kan/skal settes på av en autorisert VVS-tekniker, da tilløpsslangen på de fleste oppvaskmaskiner er sveiset på.


Spesielt for integrerbare oppvaskmaskiner

Her må du være oppmerksom på at montøren ikke har mulighet for å fuge, montere skapdører eller tilpasse skapene. Justeringen av et integrerbart produkt foretas først når skapdøren er satt på. Det er fordi at justeringen må gjøres i forhold til de andre skapdørene.

Hva gjelder for de andre hvitevarene våre?

Favoritter

Lukk